Web i animació 3D per a CCBN

portafoli_webs2_ccbn_anim3

Web i animació 3D per a la web de CCBN, empresa de logística de Barcelona amb diferents filials.


Client: