PDE Ciutat Vella

Save

Animació pel vídeo del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella (PDE).


Client:
Ajuntament de Barcelona
Barcelona Activa

Il·lustracions: